22. konferenca o materialih in tehnologijah

22. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah (22. ICM&T) bo tudi letos tradicionalno v GH Bernardin v Portorožu. 22. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah (22. ICM&T) nadaljuje s tradicionalnim osrednjim mednarodnim posvetovanjem na raziskovalnem področju materialov in tehnologij v Sloveniji.

Na 22. Mednarodni konferenci o materialih in tehnologijah (22. ICM&T) se srečujejo znanstveniki z inštitutov in univerz skupaj s strokovnjaki iz industrije s področij kovinskih materialov, anorganskih in polimernih materialov ter nanomaterialov, z željo po čimboljšem prenosu bazične v aplikativno znanost z visoko dodano vrednostjo. Namen konference je tudi dialog med industrijo in njenimi potrebami ter raziskovalno sfero.

Posebnost konference je že tradicionalna predstavitev mladih raziskovalcev (do 35 let), ki v svojih 10 minutnih angleških govornih in postrskih prispevkih predstavijo svoje dosežke pred mednarodno komisijo, ki oceni in izbere najboljše prispevke v sekcijah kovinskih in nekovinskih materialov ter v postrski sekciji, katero tudi letos sponzorira TA instruments.

Praktične nagrade v višini:
dve nagradi v govorni sekciji 450 EUR,
ena nagrada v postrski sekciji 200 EUR


Avtorji prispevkov bodo lahko svoje delo objavili v reviji Materiali in tehnologije (MIT) po standardnem recenzijskem postopku. Revija je v SCI podatkovni bazi s faktorjem vpliva IF.

Tematike konference:

• Napredni materiali (kovinski, polimerni, kompozitni in keramika)
• Modeliranje in simulacija procesov in tehnologij
• Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov
• Korozija in degradacija materialov
• Tanke plasti in površine
• Nanoznanost in nanotehnologije

Organizator:Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije
 
Lepi pot 11,
1000 Ljubljana


So-organizatorja:

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
Kemijski inštitut, Ljubljana
Programski odbor:


Predsedujoči: M. Godec – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana


I. Paulin - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
A. Kocijan - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Č. Donik - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
J. Šetina – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
B. Podgornik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
D. Steiner-Petrovič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Leskovšek – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Jenko – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Torkar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, LjubljanaLjubljana

S. Kobe – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
D. Suvorov – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
E. Žagar – Kemijski inštitut, Ljubljana 
J. Medved – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
B. Markoli – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Ljubljana

S. Pejovnik – Univerza v Ljubljani
T. Pirtovšek – Metal Ravne, Ravne na Koroškem
B. Senčič – Štore Steel, Štore
P. Cvahte – Impol, d.d., Slovenska Bistrica
A. Šibila – TALUM d.d. Kidričevo, Kidričevo
T. Savšek – TPV d.d., Novo mesto
A. Kokol – Unior d.d., Zreče
A. Zidanšek – Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana

S. Hogmark – Materials Science Division, Uppsala University (UU), Švedska
D. Nolan – BlueScope steel, Avstralija
F. Cajner – Fakulteta za Strojništvo in Brodogradnjo, Hrvaška
S. V. Savilov - Moscow State University, Rusija


Organizacijski odbor:


Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Nahtigal – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
T. Jovičevič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana 
V. Rožič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Hočevar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana


Sponzorji: